1. foto ze shora - Trio Trigemmy: Olga Švárová Vlachová - flétny (1.zleva), Eva Zpěváková - kytara,loutna a Hana Žárová - soprán, viola da gamba

2. foto - Trio: Klára Gaierová - klavír (1.zleva), Olga Švárová Vlachová - flétna, Ivana Balková - violoncello

3. foto Duo Sfumatura: Olga Švárová Vlachová - flétna, Pavel Cuchal - kytara

Galerie